Rozbudowa trasy W-Z - etapowanie

To najważniejsza arteria łącząca szereg osiedli we wschodniej, centralnej i zachodniej części Bydgoszczy. Z myślą o rozbudowie trasy w ostatnich latach przygotowana została wielowariantowa koncepcja rozbudowy. Poddaliśmy je konsultacjom społecznym co pozwoliło na wybór ostatecznych rozwiązań. ZDMiKP uzyskał również decyzję środowiskową. 

Trasa W-Z to ciąg ulic Pileckiego - Artyleryjska - Kamienna od Węzła Zachodniego do planowanego węzła wschodniego na styku z ul. Fordońską. Cała trasa docelowo będzie miała długość 8,6 km. Powstanie etapami. W pierwszej kolejności planowana jest realizacja ok. 1,5 km odcinka między ul. Gdańską i Wyszyńskiego. Koszt rozbudowy całej trasy może być zbliżony nawet do miliarda złotych. 

Wariant wybrany w oparciu o konsultacje z mieszkańcami zakłada, oprócz dobudowania drugiej jezdni, m.in. budowę dwupoziomowych skrzyżowań na połączeniu trasy z ul. Gdańską, Sułkowskiego i Wyszyńskiego. Przewiduje budowę drugiego mostu na Brdzie na Jachcicach oraz wiaduktu nad torami kolejowymi w rejonie Pesy.

Dotychczasowe opracowanie objęło także Węzeł Wschodni, czyli połączenie ul. Kamiennej i Lewińskiego wraz z przyległymi ulicami. Kierowcy korzystający z Trasy W-Z i ul. Lewińskiego nie będą musieli pokonywać przejazdów kolejowych. Projektowany węzeł ułatwi też wyjazd z ul. Spornej na Fordońską.

Zmodernizowana trasa ma spełniać funkcję ulicy głównej ruchu przyspieszonego, po której będzie można poruszać się z prędkością do 70 km/h. Zaplanowano rozbudowę infrastruktury towarzyszącej w tym m.in.: oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej z systemem odwodnienia, elementami związanymi z transportem publicznym ruchem rowerowym i pieszym, rozbudowę systemu ITS oraz ekrany akustyczne. Inwestycja została zgłoszona przez miasto w ramach Krajowego Planu Odbudowy jednak według przedstawionego przez Rząd projektu KPO nie ma szans na dofinansowanie. 


 

Rozbudowa trasy W-Z - etapowanie  Rozbudowa trasy W-Z - etapowanie Reviewed by Miasto Bydgoszcz on marca 21, 2021 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.