Rewitalizacja Parku Akademickiego

To będzie nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Nowym Fordonie. W ciągu ostatnich lat miasto opracowało koncepcję i inwentaryzację przyrodniczą terenu pogórniczego przy ul. Rejewskiego (po drugiej stronie hipermarketu Auchan). Obecnie to zielony teren z oczkami wodnymi. Aktualne pozwolenie na rewitalizację umożliwia powstanie w tym miejscu Parku Akademickiego. Do tej pory nie udało się jednak pozyskać zewnętrznego dofinansowania na utworzenie parku, od czego uzależniona była realizacja inwestycji. Koszt w poprzednich latach oszacowano na 8,5 mln zł.

Koncepcja utworzenia Parku Akademickiego przewiduje zagospodarowanie i udostępnienie mieszkańcom zieleni, fragmentu lasu oraz niezagospodarowanych zbiorników wodnych. Mieszkańcy będą mogli korzystać z naturalnych walorów przyrodniczych tego miejsca. Przewiduje się budowę 15-metrowej drewnianej wieży widokowej, pomostów i przejść dla zwierząt. Na całym terenie powstaną nowe ciągi pieszo-rowerowe wraz z elementami małej architektury, w tym ścieżka przyrodniczo-edukacyjna. Teren zostanie oświetlony i wyposażony w parking dla samochodów ze stanowiskami dla osób z niepełnosprawnościami. Dojazd do parku zaplanowano od strony ul. Rejewskiego. 

Tereny Parku Akademickiego mają status użytku ekologicznego, a na jego terenie występują chronione gatunki zwierząt. 


 

Rewitalizacja Parku Akademickiego  Rewitalizacja Parku Akademickiego Reviewed by Miasto Bydgoszcz on marca 21, 2021 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.