Budowa otwartego kąpieliska na Astorii, Balatonie lub w Parku Centralnym

Koncepcje trzech zewnętrznych kąpielisk są gotowe. Największe z nich zaplanowano przy nowo wybudowanej Astorii. W 2018 roku przygotowana została wstępna koncepcja, poddana konsultacjom społecznym. Kolejnym etapem było wprowadzenie zaakceptowanych w konsultacjach uwag. Zaktualizowana koncepcja architektoniczno-przestrzenna będzie podstawą do ogłoszenia przetargu na dokumentację projektową.

Strefa zewnętrznej rekreacji została zaprojektowana na działkach wzdłuż bulwarów, od budowanego basenu Astorii aż do ul. Unii Lubelskiej. W centralnej części ulokowana zostanie największa strefa zabaw i rekreacji wodnych. Głównymi atrakcjami będą zjeżdżalnie, morska fala i 40-metrowa, rwącą rzeka. W tej części zaplanowano też płytszy basen dla najmłodszych, z atrakcjami i zjeżdżalniami. Najbliżej ul. Unii Lubelskiej powstanie strefa rekreacji ruchowej z parkiem linowym dla dzieci, placem zabaw, boiskami do plażówki, urządzeniami do ćwiczeń oraz parkour parkiem. 

Na początku roku zaprezentowaliśmy mieszkańcom dwie koncepcje otwartych kąpielisk w Parku Centralnym oraz nad Balatonem. O przyjętych rozwiązaniach rozmawialiśmy w ramach konsultacji społecznych. Zgłoszone uwagi są sprawdzane. Kąpielisko na terenach Parku Centralnego, przy brzegu Brdy, ma być wyjątkowe. Na etapie projektu kształt zostanie dostosowany w taki sposób, by zminimalizować wycinkę drzew. W pierwotnej propozycji jego kształt uwzględniał już konieczność nienaruszania istniejących łęgów. Ma tu też powstać budynek z zapleczem socjalno-gospodarczym, nowe ścieżki drogi dojazdowe, elementy małej architektury, monitoring.

Plaża może powrócić także nad Balaton. Zgodnie z koncepcją, zostanie zlokalizowana przy południowej części zbiornika (przy szkółce żeglarskiej). Po obu stronach plaży powstaną eleganckie tarasy wyłożone deskami, na których będzie można rozstawiać np. leżaki. Zaplecze szatniowo-sanitarne znajdzie się w istniejącym budynku będącym we własności miasta. Inwestycja byłaby przywróceniem historycznie istniejącej funkcji Balatonu.


 

Budowa otwartego kąpieliska na Astorii, Balatonie lub w Parku Centralnym  Budowa otwartego kąpieliska na Astorii, Balatonie lub w Parku Centralnym Reviewed by Miasto Bydgoszcz on marca 21, 2021 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.